Bearbetning & förädling

Våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning en högre grad av förädling. I vårt erbjudande ingår bl a fräsning, svarvning och kapning.

Andra exempel på förädlingsmetoder är vatten- och laserskärning som båda minimerar materialspillet. För att stärka slitageytor och öka korrosionsbeständigheten, eller för att helt enkelt få en snyggare produkt, väljer man ofta att ytbehandla detaljerna.

Exempel på sådana metoder är anodisering och lackering. Vi har kompetens och kunskap att tillhandahålla alla former av vidareförädling för bästa tänkbara resultat. Fråga oss gärna hur vi kan bearbeta dina detaljer.

foradling