Alutrade fortsätter öka och förstärker möjligheterna med ny såg

av | okt 5, 2015

Med stor glädje, men också med stor ödmjukhet, kan vi konstatera att Alutrade växer och att vi nu har alla möjligheter att fortsätta växa. Förra året ökade vi omsättningen med 30% och den positiva trenden håller i sig även i år, då vi fortsatt växa med ca 15% hittills. Under de senaste tre åren har även antalet medarbetare ökat – från 21 st till idag 26 st.

Vi har fått in ett flertal nya spännande projekt under året och vi märker också att flera kunder väljer att ta hem produktionen igen – en trend som visat sig de senaste åren. Bl.a. har artiklar som tidigare tillverkats i Kina, börjat produceras i Alutrades regi.

Med ökad tillväxt ökar också trycket i produktion och behovet av att tillgodose kunderna med snabb och kostnadseffektiv bearbetning. För att ytterligare förstärka våra möjligheter till effektiv kapning, togs beslut tidigare i år om att investera i en ny kraftfullare såg – en satsning som resulterat i vår nya Profilma 600R som nu är på plats och installerad. Sågen är halvautomatisk med inmatningsmagasin samt utmatarbord och har ett kapområde på 350×200 mm. Den kapar profiler upp till 6 700 mm och den kortaste möjliga kaplängden är 10 mm. Investeringen ger mer frigjord tid för operatören och ökar vår produktivitet betydligt vilket innebär en god grund för fortsatt tillväxt.

“-Nu hoppas vi att den nya sågen genererar ännu fler förfrågningar och bidrar till fortsatt stark tillväxt.” säger Alutrades VD Mattias Söderqvist.

Se vår YouTube-film för en närmare presentation av sågen!

VD Mattias Söderqvist

Nyheter Alutrade fortsätter öka och förstärker möjligheterna med ny såg