Stora profiler

 

Stora profiler i aluminium

Avgörande vid val av legering är ofta kraven som ställs på materialet, vilka egenskaper materialet har och möjligheterna att bearbeta det.
Strängpressning kan delas in i två grupper. AlMgSi (6000) gruppen och AlZnMg (7000) gruppen. Båda grupperna kan värmebehandlas. Därmed förbättras hållfastheten genom en kombination av legeringens egenskaper och värmebehandling.

Legering 6063 är den mest använda aluminiumlegeringen på grund av dess motstånd mot korrosion. Anodisering är en utmärkt ytbehandling för denna legering, som används huvudsakligen till arkitektoniska arbeten. Genom sina strängpressningsegenskaper lämpar den sig för komplicerade konstruktioner. Legering 6101B är en speciallegering med hög elektrisk ledningsförmåga och därför väl lämpad för användning i komponenter som leder elektricitet.

6005A, 6061 och 6082 är legeringar som passar ett brett användningsområde där hållfasthet är viktigare än ytfinhet. Av alla AlMgSi är legeringarna 6061 och 6082 de starkaste och därför mest lämpade för dynamiska belastningskonstruktioner. För komplicerade strängpressningar och ihåliga sektioner är legeringarna 6061 och 6005A att föredra framför 6082 då de inte alltid behöver vattenkylas (vilket kan orsaka deformationer som är svåra att rätta till) medan legering 6082 alltid behöver intensiv avkylning.

Legering 7020 är starkare än legering 6082 eller 6061 och är extremt lämpad för svetsade konstruktioner. Legering 7020 är den starkaste legeringen med nästan samma mekaniska egenskaper som normal byggnadsstål. Som ett resultat är detta en vanligt förekommande legering i konstruktioner med höga krav på hållfasthet. Den används också i tunga svetsade byggnadskonstruktioner.

Alla AlMgSi legeringar lämpar sig för svetsning med den förlorar en stor del i styrka både i svetsfogen och i den av värme påverkade zonen, som ett resultat av värmepåverkan under svetsprocessen. Alla AlZnMg legeringar är ytterst lämpliga för svetskonstruktioner eftersom minskningen i styrka orsakad av svetsprocessen är avsevärt mindre.

Alutrade är inte bara en aluminiumleverantör, utan ett kunskapsföretag med stor insikt om aluminiums mångsidiga egenskaper. Val av legering, tolerans, hållfasthet och dimension är bara några områden där vi står till tjänst. Att hitta den profil som ger bäst produktionsekonomi eller förenklar konstruktionsarbetet är vår drivkraft.

Vårt omfattande lagerprogram med över 7 000 dimensioner från aluminiumverk över hela Europa tar oss en bra bit på väg. Lägg sedan till specialprofilerna, de riktigt stora och de verkligt små, som vi utvecklar för att möte kundens specifika krav och behov. Svåra och udda profiler är något av vår specialitet. Därför kan vi också säga att vi har exakt det kunden vill ha!

Som underleverantör är vi en viktig länk i kundens kvalitetssystem. En kedja som måste fungera från början till slut för att säkerställa kvalitet och leveranstid. Vårt eget kvalitetssystem innebär därför bland annat att vi noga bevakar att order och avtal infrias, från aluminiumverket till kundens dörr.

Aluminiumprofiler Specialprofiler Stora profiler