Aluminiumfolie

Aluminiumfolie kan levereras i format från 50 mm upp till 1400 mm i bredd och i tjocklekar från 6,35 till 700 µm (mikrometer).

Aluminiumfolie används till en mängd olika områden och i ett flertal olika branscher. Livsmedel-, process-, fordons- och läkemedelsindustrin är bara några exempel, samt i produkter så som värmeväxlare, kablar och olika typer av filter.

Flera av de goda egenskaperna med aluminium kommer till sin rätt på olika sätt även i dessa områden – t ex lätthet, tålighet, värmeledningsförmåga och sist med inte minst återvinnings- och miljöaspekten.

Jan Johansson
Säljare
Telefon: 0470-74 54 20
Mobil: 0726-44 48 20

Förpackningar

Vanliga användningsområden är till förvaringsboxar för storkök och i processer där man emballerar mat.

Egenskaper
– Plan yta
– Minimerar påverkan från ljus, fukt, vätska, luft etc.
– Klarar av höga temperaturer
– Behåller formegenskaper

förpackning aluminium

Tillverkningsindustrin

Exempel på produkter är kablar, olika typer av kylsystem, kondensatorer, luftradiatorer, filter m m.

Egenskaper
– God värmeledningsförmåga
– Viktbesparande och kräver ej mycket yta
– Smälter ej och tappar inte formen, inte ens under höga temperaturer.

aluminium foil

Fordonsindustrin

Används till bl a avgassystem, på insidan av motorskydd etc.

Egenskaper
– Minimerar värmen från motorer
– Reducerar ljud från motorer
– Skyddar hela motorsystemet från överhettning

bil flyg

Vi kan förutom folie även erbjuda ett stort sortiment av aluminiumplåt från vårt lager –  slätplåtanodiserad plåtdurkplåt five bar, havrekorn och stucco. Andra dimensioner kan vi vanligtvis leverera på 1-2 veckor. Det finns även möjlighet att ta större kvantiteter från verk med leveranstid på 3-8 veckor.

Vi har även möjlighet att leverera lackerad plåtband, perforerad plåt, skeppsplåt och slipad plåt.

aluminium coils