Affärsidé & vision

Vår affärsidé

“Alutrade är ett grossistföretag som tillhandahåller aluminium i olika former till företag inom tillverkningsindustrin. Strävan är att vara en samarbetspartner, som erbjuder hela produktionsprocessen från material till färdig produkt, med spetskunskap på specialprodukter.”

Vår vision

Nordens bästa kompletta leverantör av aluminium

  • Genom hög kompetens
  • Genom stor kundnöjdhet
  • Genom stort engagemang